Přechodová lišta 
Schodová hrana 
Ukončovací profil